Деймос (на старогръцки Δείμος, ужас) в древногръцката митология е син на бога на войната Арес и богинята на красотата Афродита.


Икономически Университет - Варна не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтовете, както и възможните вреди, пряко или косвено причинени във връзка с посещението им. Публикуваните тук сайтове представляват част от учебния процес на студенти в специалност "Информатика", "Бизнес Информационни Системи" и др.